Skillnaden mellan Proaktivt & Prediktivt Underhåll

5 juli, 2021 av Camilla

Dimon® är framtidens underhåll!

Proaktivt underhåll är en omodern form av service

Förebyggande underhåll avser löpande underhåll av utrustning enligt ett förutbestämt schema, baserat på utrustningens egenskaper och funktioner kopplat till livslängd, garantier och nyttjande. Vanligtvis tillhandahålls det av tillverkaren av själva produkten eller utrustningen. Servicetekniker kör ut till fastigheten och besiktigar till exempel porten eller brandjalusin och gör en genomgång av funktionerna. Oftast behövs detta 1-2 gånger/år för att garantin ska gälla. Denna form av underhåll visar ofta en brist på tydlig prioritering.

Det innebär med andra ord att all utrustning behandlas lika och att underhåll utförs genom att man endast bockar av i ”att göra listan” med rekommenderade åtgärder. Oftast hanteras detta via ett serviceavtal med förvaltare som sällan har servicetekniker som har erfarenhet av till exempel skalskydd.

Prediktivt underhåll är framtidens underhåll

Tillståndsbaserat underhåll är framtidens underhåll. Nyckeln till prediktivt underhåll är att statusen på den installerade produkten avgör vilket underhåll som utförs. För att hantera service på ett modernt och miljömedvetet sätt har vi tagit fram en IoT produkt – Dimon® – där vi distansövervakar installerade produkter för att kunna förhindra stillestånd, säkerhet, produkt- eller motorfel. Vi använder oss av IoT och AI för att veta vad som ska göras, när det ska göras, baserat på produktens tillstånd snarare än efter ett förinställt schema.

Fördelar med att välja prediktivt underhåll:

Förlängd livslängd och utbyten när det verkligen är dags
10 gånger avkastning på investeringar
25-35 % lägre underhållskostnader
70-75 % färre haverier
35-45 % mindre stillestånd
20-25 % ökning av produktion
Distansövervakning ger möjligheten att helt lämna byggnaden och ändå ha full kontroll utan att vara där.
Miljövänligt givetvis!

Dimon® är paketerad som produkt och webbapplikation som smidigt installeras av oss. Det enda organisationer behöver avsätta tid för är nerladdning av webapplikationen och registrering av installationerna. Har fastigheten eget driftsystem ansluts Dimon® Systems till befintligt API. Enklare än så blir det inte.

Avkastningen på investeringen för prediktivt underhåll räknas helt enkelt hem flera gånger om!

Är du intresserad?

Vill du beställa Dimon RTM™ till ditt företag eller bara ställa oss en fråga? Tveka inte att kontakta oss, vi pratar gärna med dig!