Våra globala mål

Hållbarhet kräver idéer, samarbete och kreativitet för att uppnås. Tillsammans kan vi alla göra världen lite bättre genom att utveckla våra produkter och tjänster, minska vår miljöpåverkan på smarta sätt och hantera de varor vi producerar mer effektivt. Vi vill dra vårt strå till stacken genom dessa nedanstående mål.

9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet

Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar.

11.6 Minska städers miljöpåverkan

Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.

12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser

Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.

12.3 Halvera matsvinnet i världen

Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

12.5 Minska mängden avfall markant

Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Senaste från Dimon Systems

Visa fler
20 okt, 2021

Batterifabriken hörde av sig och behövde distansövervakning. Vi bestämde oss för att hjälpa till på vårt sätt!

Läs mer

12 okt, 2021

Dimon är framtiden inom service!

Läs mer

20 sept, 2021

Vi firar med pompa och ståt när vi nu har tickat förbi över 200st installerade Dimon Boxar från Norr till Söder i detta vackra avlånga land kallat Sverige!

Läs mer

Är du intresserad?

Vill du beställa Dimon RTM™ till ditt företag eller bara ställa oss en fråga? Tveka inte att kontakta oss, vi pratar gärna med dig!