Driftinfo

Mejl-notifikationer

Vi skickar notifikationer till mejl eller sms vid varje händelse som avviker från det normala.

Åtgärdslogg

För varje logg som presenteras som ett fel i appen har vi en manual för enkel lösning på problemet. Vi har manualer lättillgängligt som presenterar de vanligaste felen och lösningar.

Genom att förenkla, förbättra och utveckla servicekoncepten inom till exempel fastighetsförvaltning, skapar vi ett mervärde hos såväl förvaltaren och serviceföretaget som hos slutkund.

Förändrar traditionell service- och underhåll

Reaktiv – Dyra och omfattande stillestånd- och produktfel, personal och konsumenter påverkas, stressiga arbetsförhållanden

Proaktiv – Regelbundna kontroller för att säkerställa drift, funktion och underhållsstatus. Byte av komponenter baserat på uppskattad teknisk livslängd.

Prediktivt underhåll – automatiserad feldetektering och avancerad diagnostik för att bedöma det faktiska tillståndet, ger hög säkerhet och minskar resursslöseri och miljöpåverkan.

Senaste från Dimon Systems

Visa fler
13 april, 2021

Vår vision och mål ...

Läs mer

8 april, 2021

Ett av våra Globala mål är att minska städers miljöpåverkan.

Läs mer

7 april, 2021

Ett oväntat besök..

Läs mer

Är du intresserad?

Vill du beställa Dimon RTM™ till ditt företag eller bara ställa oss en fråga? Tveka inte att kontakta oss, vi pratar gärna med dig!