Produkt

Vi har utvecklat en produkt baserad på informationsteknologi – DiMON®. Det är en produkt och tjänst som erbjuder full kontroll över en fastighets alla öppningar, dörrar och portar dygnet runt, året om.

Vi erbjuder Dimon som en smart abonnemangstjänst som enkelt implementeras i fastighetens anläggninssytem.

Dimon skapar en säker, miljövänlig och ekonomisk fastighet med en smart lösning.

Få råd och tips av våra rådgivare om hur du kan sänka företagets servicekostnader.
Få larm direkt till webläsare- och applikation vid fel och överskridna gränsvärden.
Över tid analysera och följa upp produktens funktioner i diagram och tabeller.
Smidig överblick av fastighetens alla skalskydd och servicebehov.
Statistik och historik över skalskyddens service, funktion, larm och mycket mer.

Effekterna av att utnyttja teknologin inom en bransch som har hög miljöpåverkan, är tidskrävande och har hög kostnadsbelastning är stora och en framtid med tillämpning av IOT är självklar.

Senaste från Dimon Systems

Visa fler
13 april, 2021

Vår vision och mål ...

Läs mer

8 april, 2021

Ett av våra Globala mål är att minska städers miljöpåverkan.

Läs mer

7 april, 2021

Ett oväntat besök..

Läs mer

Är du intresserad?

Vill du beställa Dimon RTM™ till ditt företag eller bara ställa oss en fråga? Tveka inte att kontakta oss, vi pratar gärna med dig!