Dimon är framtiden

12 okt, 2021 av Camilla

Dimon är framtiden inom service!

När jalusier av olika slag strular orsakar de inte bara rena supportkostnader, utan också dyrbara driftstopp med sänkt produktivitet. Dagens supportlösningar tar för lång tid. Processen innan felet identifierats och åtgärdats är utdragen och ineffektiv. Risk för stilleståndskostnader och företagets resurser tas i anspråk vilket driver upp kostnaden ytterligare.

Idag ser det ut ungefär såhär:

1. Fastighetsskötaren upptäcker ett fel av en produkt.
2. Leverantören kontaktas om felet.
3. Leverantören vänder sig till servicebolaget för en lösning.
4. Kund får vänta en ansenlig tid på eventuell lösning samt material för att återställa produkten till sitt ursprungliga skick. I värsta fall måste produkten ersättas fullt ut.

Med Dimon övervakas dörrar, portar och andra skalskydd så att säkerheten hålls på topp, utrymning vid brand fungerar och att fastighetsägaren kan garantera passage i alla lägen.

Är du intresserad?

Vill du beställa Dimon RTM™ till ditt företag eller bara ställa oss en fråga? Tveka inte att kontakta oss, vi pratar gärna med dig!