Boverket 2011:12

30 nov, 2021 av Camilla

Boverkets föreskrifter och allmänna råd

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar – 4 kap säger att

Ägaren eller den som annars ansvarar för en motordriven anordning i ett byggnadsverk ska se till att den bland annat sköts och underhålls så att den ger ett tillfredställande skydd för hälsa och säkerhet.

Det företag eller den organisation som utför eller svarar för skötsel och underhåll bör bland annat kunna uppvisa följande:

Att det finns dokumenterade rutiner för hur man hanterar sina arbetsinstruktioner inom företaget eller organisationen. Att det finns dokumenterade rutiner för hur man hanterar upptäckta brister i utförandet av skötsel och underhåll och avvikelser från arbetsinstruktionerna inom företaget eller organisationen. Att det finns dokumenterade rutiner för hur man för journaler inom företaget eller organisationen.

Dimon underlättar rutiner, dokumenterar åtgärder och service samt underhåll. Dessutom presenteras historik och rapporter i appen för lätt åtkomst.

(BFS 2018:2).

Är du intresserad?

Vill du beställa Dimon RTM™ till ditt företag eller bara ställa oss en fråga? Tveka inte att kontakta oss, vi pratar gärna med dig!