Service var 6:e månad

9 dec, 2021 av Camilla

Motordrivna anordningar

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om motordrivna anordningar innehåller förutom krav och regler för utförande och installation även kontroll samt skötsel och underhåll.

Byggnadsnämnden har möjlighet att bestämma längre besiktningsintervall i enskilda fall samt bevilja anstånd från kontroll i högst sex månader om det finns särskilda skäl. Besiktningsintervallet räknas från den föregående besiktningen och ska finnas angivet på den besiktningsskylt som kontrollorganet tar fram. Ägaren ansvarar för att den senaste besiktningsskylten finns uppsatt på en väl synlig plats på anordningen. Revisionsbesiktning ska göras om en motordriven anordning har ändrats på ett sätt som har väsentlig betydelse för säkerheten. Besiktningen ska göras i nödvändig omfattning innan anordningen tas i bruk igen.

Dimon monitorerar när Installtion gjorts, Servicerapporter, Åtgärdsrapporter, Tidsintervall och mycket mer. Fastighetens portar, dörrar och jalusier övervakas och hanteras med hjälp av Dimon-appen för att underlätta i vardagen.

Är du intresserad?

Vill du beställa Dimon RTM™ till ditt företag eller bara ställa oss en fråga? Tveka inte att kontakta oss, vi pratar gärna med dig!