Modern & Traditionell service

20 jan, 2022 av Camilla

Proptech och service

I takt med att fastighetsbranschen anspassar sig till nya moderna sätt att förvalta sitt bestånd har vi sett att övergången kan vara osäker mark. För att snabbt förändra sättet att närma sig nya tekniska lösningar och för att möta samhällets, miljöns och fastighetsekonomins behov bör olika åtgärder fasas in för att få med alla.

För att utveckla, underhålla och analysera hur fastigheter fungerar och används finns ett nytt ord Proptech. Det syftar på användningen av IoT och även AI inom fastighetsbranschen och det kan kännas som om vi står inför en revolution inom sektorn.

Med Dimon kombinerar vi en mjuk övergång från traditionell service till prediktiv service.
Vår app övervakar och rapporterar dygnet runt. Dimon samlar, presenterar och föreslår hur du själv löser problem när något går fel med en jalusi, dörr eller port. På så sätt sparar du tid och pengar samt håller passager och entréer säkra.
Samtidigt kan du välja om du hellre vill att vi hjälper till, via ditt servicebolag, att bevaka dina skalskydd på distans med hjälp av Dimon och på så sätt agera när något går fel. Vi ser felet – kontaktar dig eller ditt servicebolag – och ser till att en servicetekniker skickas ut om det behövs.

Vi skräddarsyr Dimon efter dina behov helt enkelt.

Är du intresserad?

Vill du beställa Dimon RTM™ till ditt företag eller bara ställa oss en fråga? Tveka inte att kontakta oss, vi pratar gärna med dig!