Strategi del 2: Proaktivt underhåll

27 april, 2022 av Camilla

Förebyggande underhåll avser löpande underhåll av skalskydden enligt ett förutbestämt schema, baserat på portens eller dörrens egenskaper och funktioner kopplat till livslängd, garantier och nyttjande. Vanligtvis tillhandahålls det av tillverkaren av produkten. Servicetekniker kör ut till fastigheten och besiktigar skalskyddet och gör en genomgång av funktionen. Oftast behövs detta 1-2 gånger/år för att garantin ska gälla.

För- och nackdelar

+ bibehållen driftsäkerhet jämfört med den reaktiva metoden (Strategi 1 som vi skrivit om tidigare)

+ billigare över tid jämfört med reaktivt underhåll eftersom det uppstår färre nödsituationer och färre oplanerade driftavbrott. Såvida inte handhavandefel uppstår som är vanligt på skalskydd.

+ studier visar också att anläggningar kan spara mellan 12 % och 18 % med förebyggande underhållsarbete, jämfört med reaktivt underhåll

– En nackdel med förebyggande underhåll är bristen på tydlig prioritering. Det innebär med andra ord att alla produkter behandlas lika och att underhåll utförs genom att man endast bockar av i ”att-göra-listan” med rekommenderade åtgärder. Oftast hanteras detta via ett serviceavtal med förvaltaren som sällan har servicetekniker med erfarenhet av skalskydd för entréer och passager.

– Här finns sällan inbyggda marginaler för att inte delar av produkten ska gå sönder eller förlora sin funktion.

Är du intresserad?

Vill du beställa Dimon RTM™ till ditt företag eller bara ställa oss en fråga? Tveka inte att kontakta oss, vi pratar gärna med dig!