Strategi 3

5 maj, 2022 av Camilla

Prediktivt underhåll

Nyckeln till prediktivt underhåll är att fastighetsutrustning och FM-system tillsammans avgör vilket underhåll som behöver utföras. För att hantera service på ett modernt och miljömedvetet sätt har vi tagit fram en IoT produkt – Dimon – där vi på distans övervakar installerade produkter för att kunna förhindra stillestånd, säkerhet, produkt- eller motorfel. Vi använder oss av IoT för att veta vad som ska göras, när det ska göras, baserat på produktens tillstånd snarare än efter ett förinställt service-schema.

För- och nackdelar

+ förlängd livslängd och utbyten när det verkligen är dags.

+ 10 gånger avkastning på investeringar

+ 25-35 % lägre underhållskostnader

+ 70-75 % färre haverier

+ 35-45 % mindre stillestånd

+ 20-25 % ökning av produktion

+ distansövervakning ger möjligheten att helt lämna byggnaden och ändå ha full kontroll utan att vara där.

+ Miljövänligt

– En högre uppstartskostnad är en upplevd nackdel med prediktivt underhåll.

Dimon är paketerad som produkt och webapplikation som smidigt installeras av oss. Det enda organisationen behöver göra är att avsätta tid för nerladdning av webapplikationen och registrering av installationerna. Har fastigheten eget driftsystem ansluts Dimon Systems till befintligt API.

Avkastningen på investeringen för prediktivt underhåll räknas hem flera gånger om.

– Den högre initiala kostnaden med ett proaktivt, prediktivt, underhåll kan innebära en utmaning för vissa organisationer, eftersom ett prediktivt underhållsprogram kräver inköp och godkännande från företagsledningen. Det största hindret kommer dock vara att förändra organisationskulturen till att se på underhåll på ett nytt sätt.

Mest gynnsamt med prediktivt underhåll

För att uppnå minimala kostnader och maximal tillgänglighet är den bästa strategin att införa ett serviceupplägg som använder prediktivt underhåll baserat på det verkliga skicket hos fastighetens inventarier snarare än efter ett förutbestämt schema. Genom övervakning 24/7 av vår IoT produkt – Dimon – hålls utrustningen prestanda på en konstant hög nivå, snarare än att man väntar på att något ska gå sönder. En prediktiv metod kan dessutom användas till att prioritera reparationer och underhåll samt att ta hänsyn till verksamhetens öppettider. Därmed repareras de viktigaste först, vilket också ger den mest effektiva avkastningen på investeringen.

Är du intresserad?

Vill du beställa Dimon RTM™ till ditt företag eller bara ställa oss en fråga? Tveka inte att kontakta oss, vi pratar gärna med dig!