Prediktivt Underhåll

8 sept, 2022 av Camilla

Hur började det?

Dimon Systems ville utveckla ett modernt och miljömedvetet service- och underhållskoncept (produkt och tjänst) baserat på ett M2M-verktyg (machine to machine) där vi ville distansövervaka produkter för entréer och passager 365 dagar om året. Detta för att säkerställa funktionen över tid och på så sätt förhindra driftstörningar och stilleståndskostnader för kunden.
Genom att föregripa produkt- eller motorfel kunde vi då ge kunden både ökad trygghet och lägre kostnader.

Vår första tanke var ett ”diagnosverktyg” som skulle övervakar produktens prestanda dygnet runt och analyserar och övervakar de viktigaste variablerna för att säkerställa drift och funktion på skalskydden. Komponenterna skulle kommunicera med diagnosverktygets mjukvara som i sin tur skulle analysera informationen och skicka rapporter.

Vad blev det?

Det blev ett multifunktionellt styrskåp – produkten – i kombination med en tjänst – Dimon.
Med Dimon® på plats fick vi ett smartare sätt för service och prediktivt underhåll som inte stör den dagliga verksamheten. Prediktivt underhåll innebär att en underhållsåtgärd eller service utförs innan ett haveri inträffar, samt att ett förebyggande underhåll planeras till mest effektiva tidpunkt för er fastighet. Smart!

Är du intresserad?

Vill du beställa Dimon RTM™ till ditt företag eller bara ställa oss en fråga? Tveka inte att kontakta oss, vi pratar gärna med dig!